Uncategorized

Antisemitismul evreului Karl Marx și pizma pe avantajul comparativ

Potrivit biografului Paul Johnson, tatăl lui Karl Marx, Heinrich, al cărui nume era la origine Hirschel ha-Levi, era fiul unui rabin, care descindea, la rândul său, din vestitul rabin Elieser ha-Levi din Meinz, al cărui fiu, Jehuda Minz, a fost conducătorul școlii talmudice din Padova. Și mama lui Karl Marx, Henrietta Presborck, era fiică de rabin. Dar din cauza unui decret prusac ce-i elimina pe evrei din primele eșaloane ale dreptului și medicinei, avocatul Heinrich Marx a devenit protestant și și-a botezat copiii. La 15 ani, tânărul Karl era un creștin înflăcărat, scrie Johnson, și a urmat un fost liceu iezuit secularizat.

S-ar putea să-ți placă și...