Uncategorized

Lucrari de constructii in subantrepriza

In general in domeniul constructiilor este frecvent intalnita cererea / oferta de lucrari de constructii in subantrepriza, atat in sectorul privat, cat si in cel public. In acest articol ne vom referi la sectorul public si la modul in care puteti contracta lucrari de constructii in subantrepriza.

Ce este subantrepriza

Subantrepriza este un contract prin care o persoana, numita subantreprenor, se obliga fata de antreprenorul principal (dintr-un contract de antrepriza) sa execute, in totalitate sau in parte, lucrarea contractata de acesta din urma cu beneficiarul, in schimbul unui pret.

Contractul de subantrepriza, de regula, are ca obiect executarea unor lucrari pe care antreprenorul general nu este organizat sa le execute el insusi (de ex.: in cazul constructiilor de cladiri, instalatiile electrice, fonice etc.).

Pentru modul de indeplinire a obligatiilor asumate de subantreprenor, raspunde fata de client antreprenorul principal. Potrivit legii are subantreprenorului dreptul de a reclama plata pentru munca prestata direct de la clientul beneficiar, in masura in care acesta ar fi dator antreprenorului principal, ocrotindu-l astfel impotriva unei eventuale insolvabilitati a antreprenorului principal.

Subantrepriza in achizitiile publice

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici ( inclusiv in forme de asociere temporara in scopul participarii la procedura de atribuire), subcontractant propus sau tert sustinator.

Contractant este orice operator economic care este parte la un contract de achizitie publica.

Subcontractant este orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop.

In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantii trebuie sa depuna DUAE individual. Totul despre formularul DUAE aici.

Autoritatea contractanta solicita contractantului, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie publica, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

Cum gasim lucrari constructii subantrepriza

  • din contracte cu autoritatile publice / Stat.

Pentru acces la contractele incheiate de autoritatile publice

  • cautati firme care castiga / au castigat licitatii pentru contracte in constructii civile sau alte domenii
    • le propuneti subcontractarea unor parti ale contractului;
    • le propuneti participarea, in comun, la viitoare proiecte / licitatii.

Cum gasim firme de la care putem obtine contracte in subantrepriza

  • din anunturile de atribuire a contractelor un urma unor licitatii publice
  • din baze de date cu castigatori de contracte din licitatii publice

Pentru ca monitorizam peste 2500 de surse de publicare a anunturilor de licitatii constructii , va putem pune la dispozitie baze de date cu firme care au semnat contracte cu autoritati publice, din orice domeniu (anunturile de atribuire a contractelor publice). Pentru a intelege mai bine cum functioneza serviciul ne spuneti de ce aveti nevoie si va explicam ce trebuie sa faceti.

Criterii de selectie pentru subcontractant

Autoritatea contractanta/entitatea contractanta va verifica, pe masura ce ia la cunostinta care este identitatea subcontractantilor, eligibilitatea acestora (fie in procesul de evaluare a ofertelor, fie in implementarea contractului) in functie de ofertele de preturi constructii .

Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executarii contractului de achizitie publica/sectorial, cu condiția ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica/sectorial.

Contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile prevazute de lege si va obtine acordul autoritatii contractante privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului.

S-ar putea să-ți placă și...